Hortensmarka Rundt arrangeres etter Norges Cycleforbund's reglement for trim og terrengritt.

Lisens - deltakelse:

Alle deltagere sykler på eget ansvar.

Lisens fra Norges Cycleforbund, engangs- eller helårslisens, er obligatorisk for å delta i rittet.

Ryttere med helårslisens melder seg på med sin klubbs navn og kan i tillegg ha med navn tilknyttet bedriften rytteren er ansatt i.

Med helårslisens (og tilhørende gyldig klubbmedlemskap), kan man delta i alle typer ritt. Lisensen gjelder fra datoen du blir registrert hos oss og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter. Fra 2008 ble det internasjonalt format (UCI-lisens), slik at dere nå slipper å kontakte NCF for å få lisenser for kjøring i utlandet. Helårslisene deles i to nivåer, basis- og utvidet dekning. Forskjellen på disse to lisenstypene finner du i forsikringsdekningen. Lisensen med utvidet dekning gir blant annet en betydelig forkortet ventetid for behandling ved skade. For mer informasjon se punktet forsikringsvilkår under lisenser her på www.sykling.no

LISENS FOR UTENLANDSKE STATSBORGERE:
Syklister som er bosatt i Norge og er utenlandske statsborgere, skal ha lisens gjennom sin norske klubb. Klubbene registrerer inn lisens på vanlig måte, men gir NCF beskjed, slik at vi får lagt inn nasjonalitet manuelt.


Det er tre typer engangs lisenser. Disse lisensene kjøpes hos arrangøren rittdagen og gjelder kun for dette rittet.

Turritt
Trimritt
Aktiv ungdomslisens
Engangs treningslisens

Personer som i konkurranseåret fyller 80 og eldre, slipper å løse engangslisens. I.h.t. til Forsikringsloven er det ikke mulig å tegne ulykkesforsikring for denne aldersgruppen.

1. Turritt
Denne lisensen gjelder i turritt som har tur- eller sportsklasse, og koster kr 200,- for ritt der startkontingenten er 500 kr og høyere, og 150 kr der startkontingenten er 499 kr og lavere.

2. Engangsforsikring Trimritt
Denne lisensen gjelder i trimritt. Den koster kr 50/150,-.

3. Engangsforsikring aktiv ungdomslisens
Gjelder for barn/ungdom i alderen 13 - 16 år. Kan brukes i aktive ritt med aldersbestemte klasser, og koster kr 50,-.
Barn i alderen 6-12 år, er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring.Levert av IdrettenOnline